تبیین نقش رسانه (تلویزیون) در كاهش میزان بزهكاري كوكان و نوجوانان

تبیین نقش رسانه (تلویزیون) در كاهش میزان بزهكاري كوكان و نوجوانان

تبیین نقش رسانه (تلویزیون) در كاهش میزان بزهكاري كوكان و نوجوانان

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۲۰
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
این مقاله به بررسی نقش رسانه تلویزیونی بر میزان بزهکاری وراهکارهای تاثیر رسانه بر کاهش بزهکاری در کودکان و نوجوانان پرداخته لست.در این مقاله ابتداعا کوشیده شده تا تعریف روشنی از بزهکاری در کودکان و نوجوانان ارائه شود و سپس تاریخچه مختصری از رسانه و علی الخصوص تلویزیون ارائه گردیده و نقش آن در نمود های رفتاری افراد جامعه بررسی شده ؛ با توجه به این که در جامعه ایران با وجود هجمه رسانه های مجازی…

ارزش شناسی توماس آکویناس و نقد آن بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی

ارزش شناسی توماس آکویناس و نقد آن بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی

ارزش شناسی توماس آکویناس و نقد آن بر مبنای دیدگاه علامه طباطبایی

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۱۸
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
ارزشها یکی از مباحث اصلی مکاتب فلسفی و تاثیر گذار در نظام تربیتی می باشند .توماس آکویناس از فلاسفه برجسته و متنفذ مسیحی عمیقا به آنها توجه کرده است . هدف از انجام این پژوهش، معرفی دیدگاه آکویناس درمورد ارزشها و نقد و بررسی آن بر اساس اندیشه علامه طباطبایی است. این پژوهش نظری به شیوه تحلیلی -توصیفی مبتنی براطلاعات جمع آوری شده به شیوه اسنادی انجام شد. موضوعات مورد بررسی عبارتند از: مبانی ارزش…

بررسی شایستگی و مهارت های معلم کلاس های چند پایه و نقش آنان در تربیت اجتماعی دانش آموزان

بررسی شایستگی و مهارت های معلم کلاس های چند پایه و نقش آنان در تربیت اجتماعی دانش آموزان

بررسی شایستگی و مهارت های معلم کلاس های چند پایه و نقش آنان در تربیت اجتماعی دانش آموزان

نوع فایل:PDFتعداد صفحات:۱۷
سال انتشار:۱۳۹۵
چکیده
در مقاله ی پیش رو سعی برآن شده که مهارت و شایستگی های لازم معلم به ویژهمعلم کلاس های چندپایه و نقش او در تربیت اجتماعی دانش آموزان مورد بررسی قرارگیرد . روش پژوهش ، روش توصیفی (کتابخانه ای )و مراجعه به کتاب ها، نشریات ومنابع اینترنتی بوده است . ملاک های مختلفی برای بررسی شایستگی معلمی معرفیشده که در این مقاله مهمترین ملاکی که برای بررسی شایستگی معلمی انتخاب شده،شیوه الگویی رفتار مناسب معلم با…

پایان نامه تأثير آموزش راهبردهای شناختی حافظه بر ميزان يادگيری کودکان عقب مانده ذهنی(فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات۱۰۲

پایان نامه تأثير آموزش راهبردهای شناختی حافظه بر ميزان يادگيری کودکان عقب مانده ذهنی(فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات102

پایان نامه تأثير آموزش راهبردهای شناختی حافظه بر ميزان يادگيری کودکان عقب مانده ذهنی(فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات۱۰۲

پایان نامه تأثير آموزش راهبردهای شناختی حافظه بر ميزان يادگيری کودکان عقب مانده ذهنی(فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش )تعداد صفحات۱۰۲فصل اول:طرح تحقیق ۵
مقدمه ۶
بیان مسئله ۸
هدف مسئله ۹
فرضیه پژوهش ۱۰
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع مورد
تحقیق ۱۱
بررسی مطالب پیشین ۱۲
بررسی تحقیقات در رابطه با حافظه کودکان عقب مانده ۳۲
فصل سوم: روش و اجرای تحقیق ۶۰
جامعه آماری ۶۱
روش تحقیق ۶۱
نمونه و روش نمونه گیری ۶۲
ابزار اندازه گیری ۶۵
شیوه اجرا ۶۶
فصل…

پایان نامه بررسی رابطه بین دینداری و کنترل خشم در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (فرمت word ورد doc وبا قابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۹۲

پایان نامه بررسی رابطه بین دینداری و کنترل خشم در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (فرمت word ورد doc وبا قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 92

پایان نامه بررسی رابطه بین دینداری و کنترل خشم در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (فرمت word ورد doc وبا قابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۹۲

مقدمه:احتمالاً بارها اصطلاح« پرخاشگری» را شنیده ایم، اما هنگامی که می خواهیم آن را دقیقاً تحلیل یا تعریف کنیم، کار بسیار مشکل و این اصطلاح مبهم و کلی به نظر می رسد. نگاهی کوتاه به جهان اطراف به ما نشان خواهد داد که طبق گفته یکی از علمای اجتماعی معاصر:« عصر ما عصر پرخاشگری است».
بخش عمده ی اخبار تلوزیون شرح و نمایش خشونت هایی است که در نقاط مختلف جهان از سوی انسانها به یکدیگر اعمال می شود.
کشتارهای دسته جمعی، قتل های انفرادی،…

پایان نامه بررسی رابطه ی بین مدیر یت مشارکتی و خلاقیت دبیران دبیرستان ها (فرمت word ورد doc وبا قابلیت ویرایش )تعداد صفحات ۸۰

پایان نامه بررسی رابطه ی بین مدیر یت مشارکتی و خلاقیت دبیران دبیرستان ها (فرمت word ورد doc وبا قابلیت ویرایش )تعداد صفحات 80

پایان نامه بررسی رابطه ی بین مدیر یت مشارکتی و خلاقیت دبیران دبیرستان ها (فرمت word ورد doc وبا قابلیت ویرایش )تعداد صفحات ۸۰

بررسی رابطه ی بین مدیر یت مشارکتی و خلاقیت دبیران؛ دبیرستان های چکیده
این پژوهش، رابطه ی«مدیریت مشارکتی با خلاقیت دبیران، در دبیرستان های شهرستان کازرون»مورد بررسی قرار گرفت. نمونه ی تحقیق شامل ۶۰ نفر دبیر از دبیرستان های پسرانه و دخترانه شهرستان به صورت تصادفی انتخاب شد. برای پاسخگویی به فرضیات پژوهش، برای سنجش « مدیریت مشارکتی از پرسشنامه توصیف رفتار رهبری از نوع لیکرت با ۵ طیف و ۱۴ گویه» و برای سنجش « خلاقیت از ابزاری…

تأثير عوامل محيط طبيعي در وقوع قتل هاي عمددرشهرستان ها (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۲۳

تأثير عوامل محيط طبيعي در وقوع قتل هاي عمددرشهرستان ها (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 23

تأثير عوامل محيط طبيعي در وقوع قتل هاي عمددرشهرستان ها (فرمت word ورد doc و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۲۳

موضوع: تأثير عوامل محيط طبيعي در وقوع قتلهاي عمددرشهرستان کازرون- برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشدقتل عمدفعلی است که هم شرع وهم قانون ان راجرم دانسته وبرای ان مجازات درنظرگرفته اند.این جرم علاوه برایجادترس وناامنی ووحشت دراذهان وتجاوزبه نفس انسانهاسبب بی حرمتی به امانتی است که خداونددرنهادانسانهابه ودیعه گذارده است متاسفانه باوجودپیشرفت جوامع شاهدافزایش روزافزون این جرم هستیم ازاین روباتوجه به اینکه ارتکاب این جرم درشهرستان…

پایان نامه امکان سنجی استقرار مدیریت بهره و ری در سازمان (فرمت فایل Word ورد doc و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۸۷

پایان نامه  امکان سنجی استقرار مدیریت بهره و ری در سازمان (فرمت فایل Word ورد doc و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 87

پایان نامه امکان سنجی استقرار مدیریت بهره و ری در سازمان (فرمت فایل Word ورد doc و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۸۷

چکیدههدف تحقیق، حاضر بررسی امکان سنجی استقرار مدیریت، بهره وری در سازمان آموزش و پرورش می باشد. این پژوهش از نوع پژوهش توصیفی-پیمایشی و ازنظرهدفتحقیقکاربردي بوده و جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان سازمان آموزش و پرورش شهرستان دشتستان تشکیل می دهند. به طور کلی ۱۴۰ نفر از کارشناسان برای این طرح به صورت کاملاً تصادفی انتخاب شدند. ابزار این پژوهش ۲ پرسشنامهبراساسمدلهايهريوگلداسمیت،اینسورتواسمیت می باشد که برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار…

بررسی رابطه ی فشارشغلی و میزان رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل پرستار مراکز درمانی شهر شیراز (فرمت word ورد doc )تعداد صفحات۶۳

بررسی رابطه ی فشارشغلی و میزان رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل پرستار مراکز درمانی شهر شیراز (فرمت word ورد doc )تعداد صفحات63

بررسی رابطه ی فشارشغلی و میزان رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل پرستار مراکز درمانی شهر شیراز (فرمت word ورد doc )تعداد صفحات۶۳

 هدف این پروژه بررسی میزان استرس (فشار شغلی) بر رضایت زناشویی زوجین هر دو شاغل پرستار می باشد. برای این پروژه تعداد۱۵۰ زوج به عنوان نمونه از جامعه پرستاران انتخاب شده اند. با توجه به اینکه زوجین هر دو شاغل با استرس ناشی از کار و خانواده روبرو هستند در این پژوهش پس از شناخت منابع استرس و فشار روانی و سپس تعاریف آنها به کشف و شناسایی راه کارهایی برای ایجاد رضایت زناشویی و کاهش فشار روانی در بین زوجین پرداخته است. با توجه به اینکه خانواده ی…

پایان نامه بررسی رابطه برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش ) تعداد صفحات ۶۱

پایان نامه بررسی رابطه برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش ) تعداد صفحات 61

پایان نامه بررسی رابطه برنامه درسی پنهان در رفتار انضباطی دانش آموزان از دیدگاه مدیران و معلمان (فرمت فایل Word و با قابلیت ویرایش ) تعداد صفحات ۶۱

برنامه درسی، به عنوان مسئله مورد علاقه بشر تازگی نداشته و عمر آن به قدمت عمر انسان می رسد . رهبران سیاسی و مذهبی ، فیلسوفان ، نظریه پردازان اجتماعی ، متخصصان حوزه تعلیم و تربیت معلمان و والدین همواره توجه خاصی به این پرسش داشته اند که چه چیزی باید آموزش داده شود ؟ .پی ریزی پایه های علمی برنامه درسی به عنوان یک حوزه مستقل و تخصصی و یک رشته تحصیلی به سال ۱۹۱۸ باز می گردد و نخستین کتاب در زمینه برنامه درسی توسط فرانکلین بوبیت منتشر شد .
اگر چه…