نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی 1

نمونه سوالات تستی اندیشه اسلامی ۱

این نمونه سوالات برگرفته از کتاب آیت الله سبحانی می باشد که بیش از ده دوره سوالت تستی همراه با پاسخ را در برگرفته است…