تحقیق سياست سرمايه در گردش

تحقیق سياست سرمايه در گردش

تحقیق سياست سرمايه در گردش

عنوان تحقیق: سياست سرمايه در گردشقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۱۹
قسمتی از متن:
اين ادغام‌ها نيازمند سرمايه‌هاى هنگفت بود. مديريت ساختار سرمايه يکى از وظايف مهم مديران شد و مديريت مالي رشته خاصى ار مديريت بازرگانى شد. يادآورى اين نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهيه صورت‌هاى مالى و تجزيه و تحليل آنها دوران طفوليت خودرا مى‌گذراند. تجزيه و تحليل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار…