کتاب تدریس خلاقانه Creative Teaching

کتاب تدریس خلاقانه Creative Teaching

کتاب تدریس خلاقانه Creative Teachingحرفه‌ی دبیری از آن سری شغل‌هاست که نیازمند تفکر خلاق و نیز ابتکار عمل می باشد. کتابی که اکنون در دسترس شماست همانگونه که از نامش هم پیداست، به این مهم می پردازد. این کتاب اثری است از دیوید استارباک که به معرفی و تشریح روشهای خلاقانه در تدریس می پردازد. امید است این کتاب راهگشای بسیاری از دبیران و اساتید کشورمان در عرصه‌ی تدریس بوده و مفید واقع گردد.
۱۵۱ صفحه pdf  به زبان اصلی
لطفا قبل از دانلود توجه…

ترجمه مقاله زبان انگلیسی(نقش کاتالیزورها)

ترجمه مقاله زبان انگلیسی(نقش کاتالیزورها)

ترجمه مقاله زبان انگلیسی(نقش کاتالیزورها)

این مقاله شامل ۲۱ صفحه ترجمه و ۶ صفحه متن لاتین می باشد قسمتی از متن لاتین همراه باترجمه :
Due to the increase in crude oil prices and environmental con- cerns, a search for alternative fuels has gained recent significant attention. Among the different possible resources, diesel fuels derived from triglycerides of vegetable oils and animal fats have shown potential as substitutes for petroleum-based diesel fuels [1]. However, the direct use of vegetable oils in an diesel engine can lead to a number of problems such as poor fuel atomization, poor cold engine start-up, oil ring stickening, and the formation of gum and other deposits. Consequently, considerable efforts have been made to develop alternative diesel…