مقاله اتحاد ملی (۲۱صword)

مقاله اتحاد ملی (۲۱صword)

مقاله اتحاد ملی (۲۱صword)

عنوان: مقاله اتحاد ملیصفحات: ۲۱ صفحه
فرمت: word

شامل: مقدمه،توضیحات می باشد.
هزینه دانلود: انتهای صفحه
  ——————-
قسمتی از مقاله اتحاد ملی :
 اگر درست فكر كنيم مى بينيم که نتیجه اين قدرت عظيم چيزى جز بهم پيوستن قدرتهاى ناچيز و کوچک ، به مثابه دانه هاى باران است که با بهم پیوستن موجب پیدایش دریای با عظمت و قابل بهره برداریی خواهند شد که حیات بشریت به آن بستگی پیدا می کند و دراین صورت است که به اهميت اتحاد و كوششهاى دسته جمعى…