گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی

گزارش تحلیلی آراء فیلسوفان اسلامی و غربی۱-۱ مقدمه
۱-۱-۱ تعریف مسأله و سؤال‌های تحقیق
فیلسوفان اخلاق درباره‌ ویژگی‌های اخلاقی بسیار سخن گفته‌اند، و از آن‌ها به عنوان فضائل و رذائل تعبیر کرده‌اند. فضیلت، ویژگی مثبت منشی است که به رفتارهای صحیح می‌انجامد و در مقابل، رذیلت ویژگی منفی منشی است که فاعل را به کار خطا وا می‌دارد. اما در بین این ویژگی‌ها، ویژگی‌هایی نیز وجود دارد که هم به عنوان فضیلت تلقی می‌شوند و هم به…

بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران، از منظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادیword

بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران، از منظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادیword

بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران، از منظر اجرای سیاست های تعدیل اقتصادیword

چکیده:هدف اصلی در این پژوهش بررسی دور باطل رکودتورمی در ایران از منظر اجرای سیاست­های تعدیل اقتصادی است. تجزیه و تحلیل بر روی داده­های ایران در دوره زمانی ۱۳۶۸ تا ۱۳۹۱ و در مدل لوجیت برای دوره زمانی ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۱ انجام شده است. سپس با استفاده از چارچوب نظری نهادگرایان، روند تبدیل شدن آثار مثبت تورم کم و خزنده به آثار مخرب رکودتورمی، در جوامعی که بخش­های تولیدی با مشکل عدم تشکیل سرمایه متناسب با نیاز کشور و بهره­وری کم مواجه هستند، تعیین شده…