مقاله در مورد حضرت فاطمه (۲۸صword)

مقاله در مورد حضرت فاطمه (۲۸صword)

مقاله در مورد حضرت فاطمه (۲۸صword)

عنوان: مقاله در مورد حضرت فاطمهصفحات: ۲۸ صفحه
فرمت: word

شامل: مقدمه،توضیحات مربوط به هر قسمت می باشد.
هزینه دانلود: انتهای صفحه
  ——————-
قسمتی از مقاله در مورد حضرت فاطمه :
 … ازدواج و فرزندان آن حضرت صدیقه کبری خواستگاران فراوانی داشت. نقل است که عده‌ای از نامداران صحابه از او خواستگاری کردند. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) به آنها فرمود که اختیار حضرت فاطمه در دست خداست. بنا بر آنچه که انس بن مالک نقل نموده است،…

وحدت در اسلام

وحدت در اسلام

وحدت در اسلام

معنی وحدت در بین مسلمین
وحدت میان مسلمین به معنی نزدیک شدن فرقه هاي اسلامی به یکدیگر،باحفظ کیان وماهیت آنهاست.

۲٫به معنی حفظ اصول مشترك و آزاد گذاشتن ومعذور داشتن هرفرقه درفروع ویژه ي خود او است.

به معنی عدم نزاع ودرگیري فرقه هاواطلاع همگان ازعقاید یکدیگر و حساسیت نشان ندادن دربرابرفرقه دیگر،نسبت به مختصات و ویژگی هاي آن فرقه است.

۴٫ وراه رسیدن به این هدف،تکیه کردن برعقل ومنطق است و دوري گزیدن ازاحساسات زودگذر وتعصبات…