تناسب اندام در منزل

تناسب اندام در منزل

کتاب تناسب اندام در منزل تصویری برای کسانی که موقعیت رفتن به باشگاه های بدنسازی راندارند
خیلی ارزان  اندامی زیبا بدست آورید
شامل حرکات کششی،گردن،شکم و …….

از بین بردن چربی های اضافه ناحیه پهلو و شکم

از بین بردن چربی های اضافه ناحیه پهلو و شکم

از بین بردن چربی های اضافه ناحیه پهلو و شکم

چربی های شکمتان را از بین ببریدشما ورزش می کنيد و تغذيه تان هم درست است، اما سايز دور کمرتان هيچ تفاوتی نمی کند. و متاسفانه بعد از ۴۰سالگی، بايد خيلی بيشتر کار کنيد تا بتوانيد ميان تنه تان را صاف و متناسب کنيد. اما با برنامه علمی سه قسمتی ما می توانيد در ۳ الی ۶ هفته شکمتان را صاف تر کرده و چربی های آن را از بين ببريد….