مدل ‌سازی خاک‌ رس

مدل ‌سازی خاک‌ رس

مدل ‌سازی خاک‌ رس

عنوان : مدل ‌سازی خاک‌ رسفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۲۲
توضیحات
محققین دانشگاه لندن در انگلستان و دانشگاه Paris Sud در فرانسه ، شبیه‌سازیهایی بر اساس مکانیک کوانتوم برای مطالعه و کامپوزیتهای خاک‌رس–پلیمر بکار برده‌اند. امروزه این ترکیبات یکی از موفق‌ترین مواد نانوتکنولوژیهستند، زیرا بطور همزمان مقاومت بالا و شکل‌پذیری از خود نشان می‌دهند؛ خواصی کهمعمولاً در یکجا جمع نمی‌شوند. نانو کامپوزیتهای پلیمر–خاک رس…