قیر و قطران

قیر و قطران

قیر و قطران

عنوان: قیر و قطرانفرمت فایل: Word
تعداد صفحات: ۳۲
توضیحات
قیر– جسم سیاهی است که از شمار زیادی هیدروکربور ، که به سیستم کولوئیدی در هم شده اند ، درست شده و دارای هیدروکربورهای گوگرد دار و اکسیژن دار هم هست . قیر چسبنده است و دانه های سنگ را به همدیگر می چسباند ، این است که در ساختمان رویه های سیاه آسفالتی مصرف می شود . آب در قیر نشت نمی کند ، از این رو با آن ساختمانها را آب بندی می کنند .
خواص قیر: قیر علاوه بر چسبندگی و غیر قابل نفوذ بودن دارای…