نانو لوله های کربنی

نانو لوله های کربنی

نانو لوله های کربنی

عنوان: نانو لوله های کربنیفرمت فایل: Word
تعداد صفحات: ۶۵
توضیحات
فناوري نانو از همگرايي علوم فيزيک، شيمي و زيست شناسي به وجود آمده است.نانو تكنولوژي، تكنولوژي سريع و نويني است كه امكان كار،دست كاري و توليد ابزار، مواد و ساختار هايي در سطح مولكولي و حتي اتمي توسط اتم در ساختارهاي عملكردي در بعد نانومتر را مي دهد .
ما با روشهاي نانو مي توانيم ابزار هاي چند كاره، خود تنظيم،خود كنترل و خود ترميم بسازيم.
نانولوله های کربنی در واقع لوله هایی از…