اسطوره از ديدگاه انسان باستاني

اسطوره از ديدگاه انسان باستاني

اسطوره از ديدگاه انسان باستاني

عنوان: اسطوره از ديدگاه انسان باستانيفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۳۳
توضیحات
اسطوره در لغت با واژه Historia به معني « روايت و تاريخ» هم ريشه است. در يوناني MyThos به معني «شرحف خبر و قصه» است كه با واژه انگليسي Mouth به معني دهان، بيان و روايت مي توان آن را چنين تعريف كرد: اسطوره عبارت است از روايت يا جلوه ي نمادين دربارة ايزدان، فرشتگان، موجودات فوق طبيعي و به طور كلي جهان شناختي كه يك قوم براي تفسير خود از مستي به كار مي بندد، اسطوره…