سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی

سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی

سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگی

عنوان تحقیق: سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگیفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۴۹
شرح مختصر:
تا کنون آزمایشات معدودی برای تعیین سختی بتن اسفنجی اتوکلاو در کتب و مقالات مربوط به این موضوع گزارش شده است. آزمایشات روی ۳ نوع متفاوت از بتن اسفنجی اتوکلاو با استفاده از ۶ نمونه از آزمایش در شکل مهندسی متفاوت انجام شده است . ۴ مورد از این ۶ نمونه آزمایش انتخاب شده دارای نتایج مشابهی به لحاظ KIC بودند و ۲ نوع دیگر برای تعیین انرژی ناشی از…