رابطه خودکشی با سلامت روان

رابطه خودکشی با سلامت روان

رابطه خودکشی با سلامت روان

عنوان تحقیق: رابطه خودکشی با سلامت روانفرمت فایل:word
تعداد صفحات: ۲۲
شرح مختصر:
خود کشی پدیده ای روانی- اجتماعی ،موضوعی چند وجهی ییچیده است وقتی شخصی مرتکب خودکشی می شود ،معمولا وابستگان ودوستان او متعجب و حیران می شوند چرا که معتقدند او آرام بود وزندگی می کرد ،اما پس از بررسی دقیق سر نخ ها یی به دست می آید که در عین دشواری ،ضرورت پیگیری وجستجوی کمک وخدمات تخصصی را آشکار می سازد .بنابراین ،پیش بینی خودکشی حتی برای متخصصان امری آسان ودقیق…