آشنایی با سیستم های بیومتریک

آشنایی با سیستم های بیومتریک

عنوان تحقیق: آشنایی با سیستم های بیومتریکقالب بندی: word
تعداد صفحات: ۴۵
قسمتی از متن:
انسان همواره در قرون و اعصار گذشته به دنبال روشهایی بود تا از داشته های خود محافظت نماید.
در عصر حاضر پیشرفت علم و فناوری چنان سرعت و شتاب فزاینده ای به خود گرفته است که دیگر به سادگی نمی توان بر زمان دقیق پایان یک عصر و آغاز یک دوره جدید اتفاق نظر داشت. پدیده های جدید پی در پی در حال ظهورند و هر یک به شدت بر ساختارهای فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و سیاسی زندگی…