سیستم های پایگاه داده ی توزیع شده

سیستم های پایگاه داده ی توزیع شده

سیستم های پایگاه داده ی توزیع شده

عنوان مقاله: سیستم­های پایگاه داده­ ی توزیع شدهدرس پایگاه داده ­ی پیشرفته
گروه فناوری اطلاعات، دانشکده­ی برق و کامپیوتر، پردیس دانشکده­های فنی، دانشگاه تهران
قالب بندی: word
تعداد صفحات: ۲۶
قسمتی از متن:
دو ساختار مختلف برای سيستم ها وجود دارد : سيستمهای برمبنای شيء و سيستمهای Server based .
در ساختارهای برمبنای شيء , فرآيندها شيء هارا مديريت می کنند. مثلا ممکن است يک فرآيند دستيابی همروند به يک شيء را مديريت می کند و يا امکان را برای…