مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد حرکتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد حرکتی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد حرکتی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق عملکرد حرکتیفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۵
توضیحات
حـرکت از نیازهای ضروری انسان است و توجه به‌ این نیاز در دوره‌های گوناگون زندگی،سلامت انسان را تضمین می‌کند (درشگی، ۱۳۸۶). یکی از مهمترین مهارت های انسان مهارت حرکتی است. این مهارت یکی از اشکار حرکت در انسان است که با توجه به الگوی رشدی و بنیادی بصورت سازمان یافته در جهت سازگاری آدمی مطرح است (شجاعی، ۱۳۸۸). هلر و همکاران (۱۹۶۳، ۱۹۶۵) اسمیت و اسمیت (۱۹۶۶) ریزن و…