مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برند

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برند

مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برند

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت برندفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۹۰
توضیحات
از سال ۱۹۸۵ به بعد دو پارادایم غالب در گستره مباحث مدیریت برند مطرح بوده است:یکی با ماهیت اثبات گرایانه[۱]و دیگری با ماهیت ساختارگرایانه[۲] یا تفسیری[۳].در تصوری که پارادایم اثبات گرایانه از برند دارد،بازاریاب مالک و صاحب برند تلقی می شود و وی ارتباط با مصرف کننده /دریافت کننده منفعل را تحت کنترل خود دارد.در این پارادایم،ارزش ویژه برند از طریق بازاریاب ایجاد می…