مباني نظري ارتباطات جمعي و خلاقیت

مباني نظري ارتباطات جمعي و خلاقیت

مباني نظري ارتباطات جمعي و خلاقیت

عنوان: مباني نظري ارتباطات جمعي و خلاقیتفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۸۷
توضیحات
همراه با منبع نویسی درون متنی جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی
منبع : انگلیسی وفارسی دارد
ارتباط غيرمستقيمي كه از طريق مطبوعات پرتيراژ و مخصوصاً وسايل ارتباطي نوين نظير راديو و تلويزيون بين گروه‌هاي وسيع انساني ايجاد مي‌گردد، «ارتباط توده‌اي» يا…