مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری زندگی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری زندگی

عنوان: مبانی نظری و پیشینه تحقیق جهت گیری زندگیفرمت فایل: word
تعداد صفحات: ۱۵
توضیحات
همراه با منبع نویسی درون متنی جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی
منبع : انگلیسی وفارسی دارد
در این بخش از این فصل به بررسی دو بعد جهت گیری زندگی (خوش بینی و بدبینی) می پردازیم.
۲-۱-۱ خوش بینی و بد بینی
آیا خوش بینی و بد بینی دو قطب یک پیوستارند؟ اگر هستند، پس…