تست شخصیت MBTI همراه تحلیل آن

تست شخصیت MBTI همراه تحلیل آن

تست شخصیت MBTI همراه تحلیل آن

تست شخصیت ام بی تی آی یکی از تستهای استاندارد شخصیت می باشد. این تست یکی از مشهورترین تستها برای گزینش نیروی انسانی در سازمانها است چرا که نشان می دهد هر فرد با توجه به شخصیتش مناسب چه نوع پست سازمانی و چه نوع کاری می باشد….