دانلود پروژه مالی رشته حسابداری

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری

دانلود پروژه مالی رشته حسابداری

شرح مختصر :موسسه تجاری آریان دریکم آذر ماه سال ۱۳۸۵ توسط آقای آریان تاسیس شد.
هدف از تاسیس این موسسه خرید وفروش کالاهای تجاری خانگی مانند: تلویزیون و … میباشد و هر دوره مالی آن ۴ ماهه میباشد.
این موسسه دارای دفاتر و اسناد حسابداری متکی بر فرم ها و فاکتورهای خرید و فروش میباشد .
در این موسسه از حسابهای مختلفی مانند:
۱-دارایی ها: نقد وبانک – حسابهای دریافتنی – اسناد دریافتنی- پیش پرداختها – ملزومات و…
۲-بدهی ها: حسابهای پرداختنی-…