تحقیق و پایان نامه بررسی رابطه بین دینداری و کنترل خشم در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (فرمت فایل Word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۹۵

تحقیق و پایان نامه بررسی رابطه بین دینداری و کنترل خشم در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (فرمت فایل Word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 95

تحقیق و پایان نامه بررسی رابطه بین دینداری و کنترل خشم در دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (فرمت فایل Word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات ۹۵

احتمالاً بارها اصطلاح« پرخاشگری» را شنیده ایم، اما هنگامی که می خواهیم آن را دقیقاً تحلیل یا تعریف کنیم، کار بسیار مشکل و این اصطلاح مبهم و کلی به نظر می رسد. نگاهی کوتاه به جهان اطراف به ما نشان خواهد داد که طبق گفته یکی از علمای اجتماعی معاصر:« عصر ما عصر پرخاشگری است».بخش عمده ی اخبار تلوزیون شرح و نمایش خشونت هایی است که در نقاط مختلف جهان از سوی انسانها به یکدیگر اعمال می شود.
کشتارهای دسته جمعی، قتل های انفرادی، تجاوز،…