پروژه GIS شهر دامغان

پروژه GIS شهر دامغان

پروژه GIS شهر دامغان

نقشه GIS شهر دامغان به صورت پروژه کامل همراه با تمامی لایه ها و خروجی ها با امکان تغییر،حذف و یا اضافه کردنلایه های موجود در این پروژه:

آثار تاریخی
باروی دامغان
باغ ها
جایگاه های سوخت شهری
بانک ها
خیابان های اصلی
خیابان های فرعی
رستوران ها
فضای سبز
مراکز درمانی
مساجد
میادین
مراکز ورزشی
هتل ها

 …