دانلود تحقیق زندگي نامه و سيري در آثار فريدالدين عطار نيشابوري

دانلود تحقیق زندگي نامه و سيري در آثار فريدالدين عطار نيشابوري

دانلود تحقیق زندگي نامه و سيري در آثار فريدالدين عطار نيشابوري

این تحقیق ، با موضوع زندگي نامه و سيري در آثار فريدالدين عطار نيشابوري بصورت Word انجام گرفته است.تحقیق برای رشته های زبان و ادبیات فارسی مناسب است و در ۱۹ برگه می باشد. شما می توانید این تحقیق را بصورت کامل و آماده تحویل از پایین همین صفحه دانلود نمایید.فهرست مطالب
۱٫ زندگینامه. ۱
۲٫ وفات عطار۴
۳٫ ویژگی های آثار۷
۴٫ آثار عطار۱۰
۴-۱٫ منطق الطیر. ۱۰
۱۴-۲٫ الهی نامه. ۱۰
۱۴-۳٫ مصیبت نامه. ۱۰
۱۴-۴٫ مختار نامه. ۱۱
۱۴-۵٫ تذکرهٔ الاولیا۱۱
۱۵٫ حکایتی از ذوالنون مصری…..