دانلود گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه-تعداد صفحات ۲۶۰ ص-فرمت wordورد

دانلود  گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه-تعداد صفحات 260 ص-فرمت  wordورد

دانلود گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه-تعداد صفحات ۲۶۰ ص-فرمت wordورد

دانلود گزارش كارآموزي مشاوران حقوقي و وكلاي قوه قضائيه-تعداد صفحات ۲۶۰ ص-فرمت wordورد
مقدمه:
علي رغم كثرت كار و مشغله ذهني اين گزارش كارآموزي در حد وسع و توان اين حقير با عنايت به رعايت ضابطه و موازين و ساير موارد ديگر ملزوم با وجود نقص ها و ايرادهايي گردآوري و تجميع گرديد اين گزارش با مطالعه دقيق و تورق پرونده و طرح سوالات و شبهات و بعضاً رفع موارد نقص پرونده و مشاوره و آموزش هاي لازم از آقايان قضات ذيربط و كارمندان اداري مربوط بدين شكل…