رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللی

رسیدگی حقوقی به اختلافات بین المللیمقدمه
۱- تبیین موضوع تحقیق
باوجود آن که درعرصه وجود اختلاف اجتناب ناپذیراست، اما حقوق بین الملل تلاش میکند تا قواعد ناظر بر حل و فصل اختلافات بین المللی را با درنظر گرفتن اصل استقلال و برابری دولت ها تنظیم نماید. این اصول تا آن حد مهم هستند که در صورت وجود اختلاف میان دولت ها، نمی توان بدون رضایتشان آنها را نزد یک مرجع بین المللی(دیوان بین المللی دادگستری) احضار یا صلاحیت یک محکمه بخصوص صلاحیت دیوان…