تناسب اندام در منزل

تناسب اندام در منزل

کتاب تناسب اندام در منزل تصویری برای کسانی که موقعیت رفتن به باشگاه های بدنسازی راندارند
خیلی ارزان  اندامی زیبا بدست آورید
شامل حرکات کششی،گردن،شکم و …….