درآمدي بر فوكو:درباره قدرت،گفتمان،آگاهي،تاريخ وفضا

درآمدي بر فوكو:درباره قدرت،گفتمان،آگاهي،تاريخ وفضا

درآمدي بر فوكو:درباره قدرت،گفتمان،آگاهي،تاريخ وفضا

پُل میشِل فوکو (Paul Michel Foucault) پانزدهم اکتبر ۱۹۲۶ در ناحیه سنت موار پوآیته فرانسه به دنیا آمد. او یک فیلسوف؛ تاریخدان و متفکر فرانسوی است.
وی، فرزند «آن مالاپار» و جراح متمول «پل فوکو» بود که بعدها اسم خود را به میشل فوکو تغییر داد.
او صاحب کرسی «تاریخ نظام‌های فکری» در کالج دو فرانس بود و در دانشگاه ایالتی نیویورک در بوفالو و دانشگاه کالیفرنیا، برکلی تدریس کرد.
به خاطر نظریات عمیق و دیدگاه انقلابی درباره جامعه، سیاست و…