پروژه حسابداری مسئولیت های اجتماعی (پروژه مالی حسابداری)

پروژه حسابداری مسئولیت های اجتماعی (پروژه مالی حسابداری)

توضیحات:هدف از ارائه اين مقاله آشنايي اوليه علاقه مندان حسابداري، با حسابداري اجتماعي است. در اين مقاله تعاريف اوليه از حسابداري اجتماعي آورده شده است. سپس به استفاده كنندگان از حسابداري اجتماعي اشاره شده است. در اين مقاله همچنين به تاريخچه و بعد از آن به اهداف حسابداري اجتماعي و مزاياي آن و سپس به مشكلات پياده سازي حسابداري و گزارشگري اجتماعي اشاره شده است.
 
فهرست مطالب :

چکیده
مقدمه
تاریخچه
تعریف حسابداری اجتماعی
مفروضات سیستم…