پاورپوینت : کاربرد متدولوژی RUP

پاورپوینت :  کاربرد متدولوژی RUP

پاورپوینت : کاربرد متدولوژی RUP

عنوان پاورپوینت : کاربرد متدولوژی RUP‎قالب بندی: پاورپوینت
شرح مختصر : یک پروسه سریع پروسه ای است که همیشه آماده در آغوش کشیدن نیازهای جامعه بوده و این درجه از سازگاری را دارا باشد.بنابراین منظور از سرعت عمل،فقط کاستن از حجم پروسه نرم افزار یا سرعت ارایه آن به بازار نیست،بلکه منظور انعطاف پذیری و حفظ کیفیت است.مطلبی که در این مقاله قصد توضیح آن را داریم این است که RUP یک ساختار پروسه ای است که امکان انطاف پذیری را برای تولید کنندگان نرم…