داستان اصحاب كهف از نظر قرآن و تاريخ (۴۴صword)

داستان اصحاب كهف از نظر قرآن و تاريخ (۴۴صword)

داستان اصحاب كهف از نظر قرآن و تاريخ (۴۴صword)

عنوان: داستان اصحاب كهف از نظر قرآن و تاريخبررسی تفاسیر مختلف قرآن و نوشته های تاریخی
صفحات: ۴۴ صفحه
فرمت: word

شامل: مقدمه،توضیحات می باشد.
هزینه دانلود: انتهای صفحه
  ——————-
قسمتی از داستان اصحاب كهف :
….. مؤ لف : قمى نيز به سند خود از سدير صيرفى از امام باقر (عليه السلام ) روايت كرده كه گفت : اصحاب كهف شغلشان صرافى بوده . و ليكن در تفسير عياشى از درست از امام صادق (عليه السلام ) روايت كرده كه در حضورشان گفتگو از اصحاب كهف شد داستان…